كمي كه ادامه داشته باشد بهتر از زيادي است كه خسته كننده باشد.                      امام علي عليه السلام

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  بایگانی

  دسته‌ها

  بایگانی

  تصميم گيري فردي

  تصمیم معقول (بخردانه):
     اگر شخصی بتواند نتیجه حاصل از تصمیم گیری را به حداکثر یا میزان مطلوب برساند  او را فردی معقول می نامند و نوع تصمیم او بخردانه است. گرفتن چنین تصمیمی نیاز به یک الگوی شش مرحله ای دارد :
  1-تعریف مساله
  2-تعیین شاخص های تصمیم گیری(در این مرحله نوع علاقه ،ارزش ها و سلیقه های شخصی تصمیم گیرنده نقش اساسی دارد)
  3-وزن دادن به شاخص ها
  4-انتخاب راه حل های گوناگون
  5-تجزیه و تحلیل راه حل ها با استفاده از شاخص ها و ضرایب آنها
  6-انتخاب راه حلی که بالاترین ارزش را داشته باشد.
  یک الگوی بخردانه دارای مفروضاتی است: 1-روشن بودن مساله2 -شناخت راه حل  3-مشخص بودن اولویت ها 4 -ثبات اولویت 5 -نداشتن محدودیت زمانی و هزینه 6 -بالاترین بازده

  .

  خلاقیت در تصمیم گیری:
     فرد باید نظرات و عقاید مختلف را بایکدیگر در آمیزد .افراد همه دارای خلاقیت بالقوه هستند اما با ید شیوه اندیشیدن خود را تغییر دهند تا آن را به صورت بالفعل در آورند.
  سه راه برای تقویت خلاقیت بیان شده است:
  1-در جستجوی راه حل های نو باشیم و از مسیر های تابلو اجتناب کنیم
  2-گوش دادن به تمام راه حل ها و نظرات حتی راه حل های ساده و نامربوط
  3-رفتن از راه میان بر و اجتناب کردن از مسیر مستقیم

  .

  تصمیمات در سازمان:
     الگوی بخردانه زمانی در سازمان کاربرد دارد که چند راه حل ساده و روشن پیش روی فرد باشد ، اما وضع همیشه به این شکل نیست  ودر مسائل پیچیده افراد به دنبال ارضاکننده ترین راه هستند.بنابراین تصمیمات بیشتر بر اساس قضاوت گرفته می شود نه بر اساس یک الگوی مشخص.
  1-روش بخردانه محدود:
  محدود بودن توانایی های فرد در پردازش همه اطلاعات و راه حل ها سبب میشود که انسان در یک محدوده و تنگنای خاص و براساس یک الگوی ساده و محدود بیاندیشد و عمل کند که آنرا الگوی بخردانه محدودمی گویند.پس در این روش بهترین راه شاید مشخص ترین  وبارز ترین راه باشد و فرد به ارزیابی راه حل های دیگر نپردازد.
  2-قضاوت شهودی:
  تصمیم گیری به صورت شهودی فرایندی ناآگاهانه است که در سایه تجربه حاصل می شود. قضاوت شهودی سوای تجزیه و تحلیل بخردانه نیست بلکه مکمل آن است .این نوع تصمیم گیری در سایه اطاعات محدود می باشد.

  شناسایی مساله:مسائلی که از اهمیت بالایی برخوردارند احتمال بیشتری دارد که فرد متوجه آنها شود چرا؟
  مساله مهم راحت تر شناسایی می شود 2-فرد در سازمان تصمیم میگیرد  بنابراین با این کار بیان میکند که بر اوضاع مسلط است.3-مساله ارزیابی عملکرد مطرح می شود.
  ارائه راه حل ها:مقصود این بحث این است که تصمیم گیرندگان در پی راه حل هایی که ماهیت جامع و فراگیر دارند نیستند.بلکه بر اساس گام های متوالی و به دنبال یکسری تصمیمات محدود هستند و خود را به خطر نمی اندازند.

  انتخاب راه حل :تصمیم گیرندگان اغلب از تجربیات و قضاوت های شهودی خود استفاده میکنند که البته این امر منجر به یکسری تعصبات و یکسو نگری ها می شود.عواملی که باعث این تعصبات می شود عبارت اند از:
  1- قضاوت بر مبنای اطلاعات موجود :افراد معمولا پایه قضاوت خود را براساس اطلاعات موجود و آنچه که در دسترس است قرار می دهند این امر سبب می شود که تصمیم گیرنده به عملکرد و رویدادهای کنونی توجه کند.
  2-قیاس به نفس:افراد تمایل دارند احتمال رویداد ،موفقیت محصول یا عملکرد  ورفتار فردی را با استفاده از نمونه های پیشین مورد ارزیابی قراردهند.
  3-پافشاری در تعهد:اصرار بیش از حد و تکیه بر تصمیمات با با وجود اینکه اطلاعات حاصل گویای منفی بودن اقدامات گذشته است .پافشاری زیاد در کارهای گذشته به معنی ثبات رویه است و ثبات رویه در مدیریت به رهبران اثر بخش تعلق دارد .بنابراین فرد برای اثربخش نشان دادن روی موضوع پافشاری می کند.

  .
  منبع: استيفن پي رابينز 

  شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴آموزش، مقالات و مطالب مدیریتی۹۱۹ بازديد
  کد امنیتی
  CAPTCHA
   برچسبها
   نوشته های مشابه و مرتبط
  قم، بلوار عمارياسر، مجتمع تجاري زمزم، طبقه 4، واحد 258
  تلفن : 37749296(25)98+
  فاكس : 37749177(25)98+
  مدیریت : info@parsasystem.net
  فروش : sales@parsasystem.net
  the logothe logothe logothe logothe logothe logothe logo