كمي كه ادامه داشته باشد بهتر از زيادي است كه خسته كننده باشد.                      امام علي عليه السلام

آزمون اتحادیه الکترونیک

نحوه آزمون کمیسیون فنی اتحادیه الکترونیک
نحوه آزمون کمیسیون فنی اتحادیه الکترونیک
   آزمون فنی مربوط به کمیسیون اتحادیه الکترونیک جهت معرفی شدگان از طرف اتحادیه الکترونیک بوده و بصورت شفاهی و کتبی با حضور متقاضیان برگزار می شود.     این آزمون در دو ... [ادامه]
قم، بلوار عمارياسر، مجتمع تجاري زمزم، طبقه 4، واحد 258
تلفن : 37749296(25)98+
فاكس : 37749177(25)98+
مدیریت : info@parsasystem.net
فروش : sales@parsasystem.net
the logothe logothe logothe logothe logothe logothe logo