كمي كه ادامه داشته باشد بهتر از زيادي است كه خسته كننده باشد.                      امام علي عليه السلام

ارزشها و فرهنگ سازمانی

ارزش ها و فرهنگ سازماني
ارزش ها و فرهنگ سازماني
   خدمات مهندسي پارسا سيستم مدعي است شركتي است اخلاقي و مبنتي بر ارزش هايي كه تصميم گيري و رهبري در شركت را هدايت مي كند. كسب و كار شركت بر ... [ادامه]
قم، بلوار عمارياسر، مجتمع تجاري زمزم، طبقه 4، واحد 258
تلفن : 37749296(25)98+
فاكس : 37749177(25)98+
مدیریت : info@parsasystem.net
فروش : sales@parsasystem.net
the logothe logothe logothe logothe logothe logothe logo