• درباره ما,  گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

    گواهينامه ها و تقدير نامه ها

    1. تقدير نامه به عنوان يكي از فعالان اقتصادي كشور از طرف اتحاديه شركت هاي فني مهندسي حفاظت الكترونيك و شبكه هاي ايمني 2. لوح تقدير شركت در نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني و امنيتي (IPAS 2011) 3. لوح تقدير شركت در نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني و امنيتي (IPAS 2012) 4. لوح تقدير شركت در نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني و امنيتي (IPAS 2013) 5. لوح تقدير شركت در نمايشگاه دوربين و سيستم هاي حفاظتي استان (سال 91) 6. لوح تقدير شركت در نمايشگاه دوربين و سيستم هاي حفاظتي استان (سال 92) 7. لوح تقدير جشنواره برترين هاي صنعت حفاظت…