كمي كه ادامه داشته باشد بهتر از زيادي است كه خسته كننده باشد.                      امام علي عليه السلام

خارج استان

برخي از پروژه ها و مشتريان خارج استان
برخي از پروژه ها و مشتريان خارج استان
1- بيمارستان كوثر تأمين اجتماعي بروجرد 2- پلي كلينيك آيت اله بروجردي – بروجرد 3- پلي كلينيك آيت اله كمالوند خرم آباد 4- درمانگاه شماره 3 تأمين اجتماعي خرم آباد 5- بيمارستان تخصصي ... [ادامه]
قم، بلوار عمارياسر، مجتمع تجاري زمزم، طبقه 4، واحد 258
تلفن : 37749296(25)98+
فاكس : 37749177(25)98+
مدیریت : info@parsasystem.net
فروش : sales@parsasystem.net
the logothe logothe logothe logothe logothe logothe logo