كمي كه ادامه داشته باشد بهتر از زيادي است كه خسته كننده باشد.                      امام علي عليه السلام

داخل استان

برخي از پروژه ها و مشتريان داخل استان
برخي از پروژه ها و مشتريان داخل استان
1- منطقه ويژه اقتصادی سلفچگان فاز اول 2- منطقه ويژه اقتصادی سلفچگان فاز دوم و سوم 3- استانداري قم 4-  معاونت برنامه ريزي استانداري قم  5- سازمان کنترل ترافیک شهرداری قم  6- معاونت حمل و ... [ادامه]
قم، بلوار عمارياسر، مجتمع تجاري زمزم، طبقه 4، واحد 258
تلفن : 37749296(25)98+
فاكس : 37749177(25)98+
مدیریت : info@parsasystem.net
فروش : sales@parsasystem.net
the logothe logothe logothe logothe logothe logothe logo