• پارسا سیستم

    سيستم اكسس كنترل

       سیستم های کنترل دسترسی یا  Access Control Systems تعیین می کنند که چه کسی (Who)، به کجا (Where) و در چه زمانی (When) دسترسی دارد و ضمنا این دسترسی ها را نظارت  و مونیتور نیز می نمایند. محیط های کاری امروزی که شامل نقاط حساس سازمانی و نیز تعداد پرسنل بالا هستند، کنترل تک تک مناطق حساس سازمان با روش های سنتی را تقریبا غیر ممکن می سازد. دیتاسنتر ها، بخش های R&D، آزمایشگاه ها، بخش مالی سازمان و خزانه ها، پارکینگ ها، اتاق های برق و حتی آسانسور ها نیازمند کنترل و نظارت هستند.    هر فردی مجاز نیست به هر بخش و هر یک از منابع سازمان…