• آموزش,  مقالات و مطالب مدیریتی

    زنجیره ارزش پورتر

    زنجیره ارزش همان طور که از اسمش مشخص است یک سری فعالیت و عملیات (اصلی و پشتیبانی) در یک بیزینس است که بصورت زنجیره وار انجام می شود و انجام موثر و کارای هر یک از بخش های آن منجر به سود و موفقیت آن بیزینس خواهد شد. 1-فعالیت های اصلی شامل: ✔️تدارکات داخلی (انبار داری، کنترل، حمل و نقل،ذخیره سازی و …) ✔️عملیات (مونتاژ، بسته بندی، نگهداری و تعمیرات و تمام کارهایی که ورودی را به خروجی تبدیل می کند) ✔️تدارکات خارجی (مدیریت توزیع، انبار کردن کالا، تکمیل سفارش یا خدمات و …) ✔️بازاریابی و فروش (تبلیغات، ترفیع، قیمت گذاری، توزیع و …) ✔️خدمات (پشتیبانی از مشتری، خدمات پس…